Peržiūrėta 2023-10-17

Pirkimo – Pardavimo taisyklės

 1. SĄVOKOS
  1. Pardavėjas – UAB „Online Retail“, juridinio asmens kodas 305991141, registracijos adresas Debreceno g. 26-60, LT-94145 Klaipėda, Lietuva, el. pašto adresas info@dantenis.lt, kontaktinis telefonas 8 698 33282, kurio prekės yra parduodamos elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt
  2. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių pirkimo – pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt.
  3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  4. Pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt susijusios sąlygos.
  5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymas, kurį Pirkėjas pateikia Pardavėjui per elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemą, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais.
 2. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir perduoti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti perduotą prekę.
  2. Įsigyti elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt prekes turi teisę užsiregistravę savo paskyrą elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemos vartotojai arba neregistruoti elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt lankytojai, kurie yra:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
   2. juridiniai asmenys.
  3. Pirkėjas, prieš įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt, privalo susipažinti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjo patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas.
  4. Pirkėjui nesuteikiama teisė užsisakyti prekės elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt, jeigu Pirkėjas nėra sutikęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt
  5. Pardavėjas turi teisę pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos elektroninėje parduotuvėje  https://www.dantenis.lt. Visi Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje  https://www.dantenis.lt momento.
  6. Pirkėjas, prieš įsigydamas prekės elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt, privalo susipažinti ir sutikti su elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 3. PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
  1. Pirkėjas, užsisakydamas prekę (-es) elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt, privalo nurodyti būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra saugomi ir tvarkomi elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es) įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir buvo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis. 
  3. Pirkėjas yra informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą, Pardavėjui pateikiant pranešimą Pirkėjo elektroniniu paštu, kurį Pirkėjas yra nurodęs elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje.
  4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje, elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 4. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
  1. Pirkėjas, užsisakydamas prekę (-es) elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt, privalo sumokėti ir priimti ją (-as) šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt paskyros duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 dieną) informuoti apie tai Pardavėją.
  3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
  4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
  7. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8. Pardavėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  9. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigytas prekę (-es).
 5. APMOKĖJIMO TVARKA
  1. Visi mokėjimai elektroninės parduotuvės  https://www.dantenis.lt sistemoje yra apskaičiuojami ir atliekami eurais. 
  2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekę (-es) naudodamasis Swedbank, Seb, Revolut, Luminor, Citadele, Šiaulių banko, elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, UnionPay, mokėjimo kortelėmis bei Apple Pay, Google Pay skaitmeninėmis piniginėmis. Mokėjimai yra apdorojami naudojantis www.montonio.com mokėjimų tarpininkavimo sistema.
 6. PREKIŲ PRISTATYMAS
  1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekę (-es), elektroninėje parduotuvėje  https://www.dantenis.lt, pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu. 
  2. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekės (-ių) pristatymo būdus: DPD paštomatas, Omniva paštomatas ir LP Express paštomatas.
  3. Pirkėjui patvirtinus užsakymą prie bendros prekės (-ių) sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.
  4. Pirkėjas įsipareigoja elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje užsakymo metu nurodyti tikslų prekės (-ių) pristatymo adresą.
  5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę (-es) Pirkėjui vadovaudamasis elektroninės parduotuvės  https://www.dantenis.lt sistemoje užsakymo metu prekės (-ių) aprašymuose nurodytais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos.
  6. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, jog elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje esančių prekių forma, spalva, dydis ar kiti parametrai gali neatitikti realios prekių spalvos, dydžio, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
  7. Pirkėjas įsipareigoja kartu su Pardavėju (arba su asmeniu pristačiusiu siuntą) prekės (-ių) pristatymo metu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę. 
  8. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę (-es) pats. Jeigu Pirkėjas pats nepriima prekės (-ių), bet prekė (-ės) pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytos (-ų) prekės (-ių) netinkamam asmeniui.
 7. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA
  1. Pirkėjui pradėjus užsakymą elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje, bet jo neapmokėjus, Pardavėjas siunčia Pirkėjui priminimą dėl neapmokėto užsakymo, Pirkėjui po minėto priminimo neapmokėjus užsakymo, pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.
  2. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs Pirkėją, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje užsakytos prekės. Pardavėjas turi teisę pasiūlyti analogišką prekę Pirkėjui. Pirkėjui atsisakius analogiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo dienos.
  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti kokybišką (-as) prekę (-es), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės (-ių) pristatymo dienos. 
  4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo grąžinamos (-ų) kokybiškos (-ų) prekės (-ių) gavimo dienos. 
  5. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol kokybiška (-os) prekė (-ės) negrąžinta (-os) Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad kokybiška (-os) prekė (-ės) yra išsiųsta (-os) Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
  6. Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 7.3. p. nurodyta kokybiškos (-ų) prekės (-ių) grąžinimo teisę, jeigu prekė (-ės) nebuvo sugadinta (-os), iš esmės nepasikeitė prekės (-ų) išvaizda ir (ar) prekė (-ės) nebuvo naudojama (-os), taip pat pateikus prekės (-ių) pirkimo dokumentą.
  7. Pirkėjas grąžindamas kokybišką (-as) prekę (-es) įsipareigoja laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama (-os) prekė (-ės) turi būti nesugadinta (-os), originalioje (-se) tvarkingoje (-se) pakuotėje (-se);
   2. grąžinama (-os) prekė (-ės) turi būti nenaudota (-os), nepraradusi (-ios) prekinės išvaizdos, įskaitant (bet neapsiribojant) nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. 
   3. grąžinama (-os) prekė (-ės) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo prekės (-ių) pristatymo metu.
  8. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekės (-ių) grąžinimo būdus: DPD paštomatas, Omniva paštomatas ir LP Express paštomatas.
  9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą (-as) kokybišką (-as) prekę (-es), jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nurodytų prekių grąžinimo sąlygų ir tvarkos.
  10. Pirkėjui atsisakant pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinant kokybišką (-as) prekę (-es), Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos (įskaitant (bet neapsiribojant) prekės (-ių) pristatymo išlaidomis), išskyrus prekės (-ių) grąžinimo išlaidas. 
  11. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti netinkamos kokybės prekė (-es) laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sąlygų ir tvarkos.
  12. Pirkėjas įsigijęs netinkamos kokybės prekę (-es), taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktai, gali grąžinti prekę (-es), reikalaudamas pašalinti prekės (-ių) trūkumus, pakeisti prekę (-es) analogiška tinkamos kokybės preke (-ėmis), sumažinti prekės (-ių) kainą, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra mažareikšmiai arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės, įskaitant (bet neatsiribojant) jeigu prekės (-ių) trūkumai atsiranda, kaip Pirkėjo netinkamų veiksmų rezultatas, arba atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, kai netinkamos kokybės prekės (-ių) pardavimas yra esminis Pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimas. Jeigu Pirkėjas nesilaiko nurodytų prekės (-ių) priežiūros, laikymo, valymo ir kt. instrukcijų gautų kartu su preke (-ėmis), visais atvejais yra laikoma, jog prekės (-ių) trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
  13. Pirkėjas turi teisę grąžinti netinkamos kokybės prekę (-es) per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo prekės (-ių) perdavimo jam dienos, taip pat pateikus prekės (-ių) pirkimo dokumentą.
  14. Pirkėjas, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekė (-es), privalo susisiekti su Pardavėju šiose Taisyklėse nurodytais Pardavėjo kontaktais ir nurodyti savo reikalavimus. Pardavėjas ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, privalo pateikti Pirkėjui motyvuotą atsakymą bei informaciją, kokia tvarka Pirkėjas turi grąžinti  netinkamos kokybės prekė (-es), jeigu Pardavėjas sutinka su Pirkėjo reikalavimais. 
  15. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateiktu motyvuotu atsakymu, savo prašymą dėl elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje įsigytos (-ų) prekės (-ių) Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/
  16. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šių Taisyklių 7 skyriuje numatytomis prekės (-ių) gražinimo teisėmis, turi atitikti vartotojo sąvoką, taip taip kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktai, t. y. Pirkėjas turi būti fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) įsigijęs prekę (-es) elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje.
 8. AUTORINĖS TEISĖS
  1. Visas elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt turinys yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė, įskaitant (bet neapsiribojant) elektroninėje parduotuvėje https://www.dantenis.lt patalpintomis prekių nuotraukomis, prekių aprašymais ir kt.
  2. Bet koks Pirkėjo disponavimas elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt turiniu (jo dalimi), įskaitant (bet neatsiribojant) patalpintomis prekių nuotraukomis, prekių aprašymais ir kt. ar, taip pat minėto turinio (jo dalies) kitokio pobūdžio kopijavimas ir/ar perdavimas tretiesiems asmenims be Pardavėjo sutikimo yra neteisėti veiksmai. 
 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Pirkėjas yra atsakingas už visus neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve https://www.dantenis.lt.
  2. Pirkėjui už veiksmus paminėtus Taisyklių 8.2 p. bus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
  3. Pirkėjas yra atsakingas už elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą ir tikslinimą, jeigu duomenys pasikeičia.
  4. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
  5. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio ir kt.) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
  6. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta, taip pat nesilaikė prekės (-ių) priežiūros, laikymo, valymo ir kt. instrukcijų gautų kartu su preke (-ėmis).
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Pirkėjas, norėdamas pateikti pranešimą, skundą, pretenziją ir kt., gali tai atlikti kreipdamasis į Pardavėją el. pašto adresu – info@dantenis.lt arba kontaktiniu telefonu – 8 698 33282 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 24 valandos.
  2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateiktu motyvuotu atsakymu į Pirkėjo pateiktą skundą/pretenziją, savo prašymą dėl elektroninės parduotuvės https://www.dantenis.lt sistemoje įsigytos (-ų) prekės (-ių) Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/
  3. Visus Šalių tarpusavio santykius nesureguliuotus šiose Taisyklėse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
  4. Visi Šalių ginčai, kilę iš šios Sutarties, sprendžiami geranoriškai, derybų būdu, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais. Nepasiekus tarpusavio susitarimo, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Visiems ginčams, kylantiems iš Sutarties, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
keyboard_arrow_up